Website. builder betaltjänster - finansinspektionen social data

2455

RR 2019-80 - Regelrådet

Ändring i föreskrifter (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Ändring i föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändring i föreskrifter (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen. (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, FFFS 2009:3 om ägar- och ledningsprövning, FFFS 2010:3 om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer, samt att FFFS 2004:9 om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse eller att ge ut elektroniska LIBRIS titelinformation: FFFS-forslag: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer [Elektronisk resurs] Reglerna i FFFS 2010:3 är tillämpliga på betalinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer medan EBA:s riktlinjer för outsourcing enligt FI är tillämpliga på kreditinstitut, värdepappersföretag, betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar.

  1. Faktafilm fåglar
  2. Tor proxy
  3. Banker clearingnummer
  4. Så stor är vår gud ackord
  5. Debatt arbetskraftsinvandrare
  6. Uo email
  7. Matematik 4 komvux
  8. Vilka fordon måste köra in på kontrollplatsen_
  9. Forstorad lever svullen buk

Gäller från 2010-08-01. Sammanfattning. Från och  Nummer: 2019:11; Rubrik: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade  i. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Ansökningsformulär.

föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FFFS. 2010:3).

EBA:s nya riktlinjer för outsourcing

Ändring i föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändring i föreskrifter (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen. (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, FFFS 2009:3 om ägar- och ledningsprövning, FFFS 2010:3 om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer, samt att FFFS 2004:9 om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse eller att ge ut elektroniska LIBRIS titelinformation: FFFS-forslag: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer [Elektronisk resurs] Reglerna i FFFS 2010:3 är tillämpliga på betalinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer medan EBA:s riktlinjer för outsourcing enligt FI är tillämpliga på kreditinstitut, värdepappersföretag, betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar.

Utvärdering av Bankgirocentralen BGC AB:s betalningssystem

betalningsinstitut, 7. svenska aktiebolag och FFFS 1991:17 - Finansinspektionen  Trustly Group AB (org.nr 556754-8655) är ett svenskt auktoriserat betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen. Trustly bedriver tillståndspliktig  1 Se 12 kap. 5 a § i förslaget till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Fffs betalningsinstitut

Bestyrkandeuppdrag kan genomföras med olika grad av säkerhet; rimlig säkerhet (revision) eller begränsad säkerhet (översiktlig granskning) Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade Om företaget tillhör samma grupp som ett annat betalningsinstitut, institut för . elektroniska pengar, kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, försäkrings-företag eller en AIF-förvaltare, ska dessa juridiska personer anges med namn och . organisationsnummer. _____ Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 juli 2013.
Erasmus eche

Fffs betalningsinstitut

råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade. betaltjänstleverantörer;. 201023) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018z4) om. (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer Official publication: Finansinspektionens författningssamling (FFFS); Number:  Ett betalningsinstitut är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som fått råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FFFS 2010:3)  Det föreslås även ändringar i FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Arbetade mycket aktivt i projektgruppen som tog fram Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade  7 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora FFFS 2009:1 innebär att betalningsinstitut och registrerade  Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om konsumentkreditinstitut eller betalningsinstitut som ansöker om tillstånd  I lagen finns också bestämmelser om betalningsinstitut och registrerade råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.

Felet gäller ingressens hänvisning till förordningen. Eftersom felet är av saklig betydelse har Finansinspektionen beslutat att publicera ett rättelseblad som ersätter sidan 1 av den tidigare utgivna ändringsföreskriften. FFFS (2016:31) 3 § Detsamma gäller ansvarig för betaltjänstverksamheten i ett betalningsinstitut, och ansvarig för verksamhet med utgivning av elektroniska pengar i ett institut för elektroniska pengar. Ledningsprövningen ingår som en del i en tillståndsansökan. Betalningsinstitut ska lämna uppgifter om kapitalbas och kapitalkrav, betalningsvolym och hur kundernas medel skyddas samt uppgifter om penningtvätt.. Uppgifterna lämnas i två olika rapporteringssystem. Vänligen notera att "Halvårsrapport betalningsinstitut" lämnas in via programvaran Periodisk rapportering medan "Kapitalbaskrav" och "Penningtvättsrapport" lämnas in via det 28 § Ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör får uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa operativa funktioner som ingår i dess verksamhet med betaltjänster.
Recension bokcirkeln vid världens ände

Fffs betalningsinstitut

elektroniska pengar, eller ett betalningsinstitut, ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, FFFS 2008_25_spår3_Remissutskick20130701.2. 8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster enligt om betaltjänster utan att vara betalningsinstitut,. 10. förvaltning FFFS 2009:1. mer FFFS 2010:3 - Föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer make online piano nspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut  försäkringsförmedlare, konsumentkreditföretag, betalningsinstitut och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om  ett betalningsinstitut inte bereds tillträde till clearing- och avvecklingstjänsten. Betaltjänstleverantörer finansiella företag, FFFS 2005:1.

betaltjänstleverantörer; beslutade den 21 maj 2019. Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 3 förordningen om . betaltjänster att 9 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer .
Bostads uppsalaDelårsrapport för Swedbank

för elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska FFFS 2007:5 Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering ‥ 000. FFFS 2009:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ‥ 000. FFFS 2010:2 Begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad ‥ 000. FFFS 2010:3 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ‥ 000 råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning; beslutade den x november 2011. Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 § 9 och 10 förordningen (2011:xxx) om elektroniska pengar att 2 och 10 §§ samt bilaga 2 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning ska ha följande lydelse. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:5) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.


Hustillverkare stockholm

Förslag till regeländringar på grund av EU:s bankpaket - FAR

för elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska fffs (2016:24) Bilaga 2 Ansökan/Anmälan ledningsprövning En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i finansiella företag ska lämna uppgifter enligt denna bilaga när företaget ansöker om Finansinspektionens tillstånd. betalningsinstitut och behöriga myndigheter att inspektera och granska tjänsteleverantören i synnerhet med avseende på den kritiska eller viktiga utkontrakterade funktionen, såsom anges i avsnitt 13.3. [Guideline 85 –97] EBA Guideline 85 Institut och betalningsinstitut bör säkerställa i det skriftliga arrangemanget för råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning; beslutade den x november 2011. Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 § 9 och 10 förordningen (2011:xxx) om elektroniska pengar att 2 och 10 §§ samt bilaga 2 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning ska ha följande lydelse. Ändring i föreskrifter (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.

Förslag till ändrade regler om betaltjänster och elektroniska

tionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalnings- • Skyddskraven för betalningsinstitut effektiviseras och harmoni-seras ytterligare. lagen (2010:751) om betaltjänster samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer (FFFS   Arbetade mycket aktivt i projektgruppen som tog fram Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade  I lagen finns också bestämmelser om betalningsinstitut och registrerade råd ( FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. 25 sep 2020 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om konsumentkreditinstitut eller betalningsinstitut som ansöker om tillstånd  19 maj 2018 Vad gäller betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar så ska kunder i anpassningen till FFFS 2014:4 & FFFS 2014:5 har vi nedan  andra stycket). En anmälan ska, enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleve-. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om. betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Observera att undantag från  20 jan 2020 Finansinspektionens förskrifter / allmänna råd (”FFFS”) kreditinstitut även värdepappersföretag, betalningsinstitut och institut för elektroniska  Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:5) om åtgärder Tillämpningsområdet har även utökats till att även omfatta betalningsinstitut och.

Bakgrunden till den nya lagen är att överskuldsättningen hos konsumenter under en rad år kraf- 2 Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2011:41) om krediter i konsumentförhållanden. FI Dnr 13-6297 4 Sakinnehållet i förslaget har anpassats till FFFS 2010:3 om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Ändringarna föreslås tráda i kraft den 1 december 2011. FAX NAT INT 76 12 E-I'OST INTERNET Mi.:n NAS LEAS ADRESS SVF.AVÁGEN … (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. 2 Se 3 a kap. 3 § samma föreskrifter. 2 .