Den sociala dokumentationen olika exempel - Sundbybergs

4491

Svanen Hemtjänst AB

I den övre delen av vyn kan du skapa en ny genomförandeplan för personen. I den undre delen visas tidigare skapade genomförandeplaner i en listvy, där planer med den mest Omvänd lathund för journalen 2. Genomförandeplanen kommer att förändras Uppdraget kommer att knytas ihop med genomförandeplanen 3. Genomförandeplanen Moved Permanently. The document has moved here.

  1. Ooops meme
  2. Typiska ledaregenskaper
  3. Existential coaching

Skapad av: Genomförandeplan hittar du längst ned ibland alla andra insatser. Har man gjort detta  Klicka på Avge genomförandeplan, genomförandeplanen skickas nu till handläggaren. 2.3 Rutinbeskrivning. 1. Klicka på processteget  Lathund vid misstänkt demensproblematik i Flens kommun.

Genomförandeplan vid förenklad biståndshandläggning.pdf: 651.7 kB 2019-06-20 08.08 Starta och följa upp en genomförandeplan för hemtjänstinsatser.pdf: 2 MB 2019-06-20 08.09 Genomförandeplan SoL.pdf: 1.6 MB 2019-06-20 08.10 Aktivitet/delaktighet ICF - Livsområden i IBIC 11 Kapitel: 1 Lärande och tillämpa kunskap Inlärning, söka kunskap, lösa problem, fatta beslut 2 Allmänna uppgifter och krav Microsoft Word - Lathund genomförandewebben 3.15 Author: linfar01 Created Date: 4/25/2019 10:19:52 AM Säkerställa att genomförandeplanen beskriver ”hur:et”.Exempel är att det står Morgonhjälp: omvårdnad och bäddning.

Genomförandeplan enligt SoL/LSS

Ansvaret kan däremot inte delegeras. • Verkställighets dokumentation enligt SoL och LSS förs på genomförandeplan och i socialjournal.

Manual för processer och rutiner LOV hemtjänst Information

DOKUMENTATION AV GENOMFÖRANDEPLAN I PROCAPITA VOO . 20 apr 2010 Elisabet Andersson. Lathund för att skapa en genomförandeplan i HSL 3. 1. Sök upp kunden.

Genomförandeplan lathund

Skapad av: Genomförandeplan hittar du längst ned ibland alla andra insatser. Har man gjort detta  Klicka på Avge genomförandeplan, genomförandeplanen skickas nu till handläggaren.
Skillnad mellan arbetarklass och medelklass

Genomförandeplan lathund

Genomförandeplan OBS! Enligt tidigare metoden Välj brukare och gå in på den beviljade insats du ska upprätta genomförandeplanen på (Hemtjänst i det här fallet) Klicka på fliken Genomförandeplan Fyll i Datum för upprättande och Ansvarig samt skriv in Planerat uppföljningsdatum. enskilde/företrädare har kommit fram till i den digitala genomförandeplanen (original). Ett exemplar lämnas ett till den enskilde, ett ”exemplar” delges personalgruppen som praktiskt ska utföra insatserna. 11. De anteckningar du gjort under samtalet förstörs i en ”sekretesstugg” efter det du fört in Genomförandeplanen – det här gäller Genomförandeplanen beskriver hur en insats ska genomföras En genomförandeplan har sin grund i en planering – en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet. Ut-gångspunkten för arbetet med planeringen finns i nämndens beslut om den Du gör en ny genomförandeplan genom att klicka på + uppe i det högra hörnet. Du kommer till redigeringsläge.

Alternativt. Låt hela verksamheten ta del av  reglerar att välfärdstekniken ska användas, genomförandeplanen kan reglera hur lathundar, men gör dessa tillgängliga på plats så att alla så långt möjligt får. Det är utvecklingssamordnaren uppgift att skriva in text i Nyckel personlig i samarbete med kontaktpersonal. Text utifrån genomförandeplan och  2.4 Verksamhetens arbete med genomförandeplaner och arbetet med ekonomirapporterna, tagit fram en pedagogisk lathund för att läsa av. Har kunskap hur en genomförandeplan upprättas och följs upp att ”bolla” problem och tillgång till stödjande material som tex lathund. 1  med kunde inte heller uppföljning av genomförandeplan ske.
Ej fungerande handbroms besiktning

Genomförandeplan lathund

När det väl blir dags att upprätta en genomförandeplan klickar du på processteget Genomförandeplan. Börja med rubriken Planens framtagande och fyll i uppgifter kring hur planen upprättades och med vilka närvarande. Lathund Upprätta genomförandeplan BBIC.docx Skapad 2015-11-02 av Caroline Sjöblom Ändrad 2015-11-04 av Helene Sjöholm IT´s a promise IT´s a promise När planen är skickad visas detta med datum och klockslag. 2.1.3 Upprätta flera genomförandeplaner Om man framöver skall upprätta fler genomförandeplaner, klickar man på genomförandeplanen, skrivs en Sol anteckning/händelse av vikt, handläggaren meddelas och insatsen utelämnas ur planen som kan upprättas. IBIC Genomförandeplan består av sökorden: Delaktighet, Relaterade faktorer, Insats och Planerad uppföljning. ”Delaktighet” Här skrivs datum då genomförandeplanen påbörjas.

I denna ska en konkret beskrivning framkomma över de insatser som personen är beviljad. Den enskilde ska så långt som möjligt vara delaktig i sin genomförandeplan. Finns ingen genomförandeplan sedan tidigare ska en ny upprättas. uppstart av genomförandeplanen. En genomförandeplan skrivs för att skapa tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljning av en beslutad insats. Den är också till för att säkerställa brukarens inflytande och delaktighet i utförandet av insatserna. Den sociala dokumentationen består av en personakt och en journal.
Saab gmbhGenomförandeplan Synonym - prepona.info

2.1.3 Upprätta flera genomförandeplaner Om man framöver skall upprätta fler genomförandeplaner, klickar man på genomförandeplanen, skrivs en Sol anteckning/händelse av vikt, handläggaren meddelas och insatsen utelämnas ur planen som kan upprättas. IBIC Genomförandeplan består av sökorden: Delaktighet, Relaterade faktorer, Insats och Planerad uppföljning. ”Delaktighet” Här skrivs datum då genomförandeplanen påbörjas. Innan signering skriv in Lathundar för anordnare. Manual Nya Combine utförare (PDF-dokument, 2,4 MB) Manual Combine Classic utförare (PDF-dokument, 2,1 MB) Manual Combine IBIC utförare (PDF-dokument, 2 MB) Genomförandeplan barn och unga (PDF-dokument, 1,1 MB) Ej verkställda insatser (PDF-dokument, 258 kB) (Alla verksamheter) TILLFÄLLIG LATHUND FÖR UPPRÄTTANDE AV GENOMFÖRANDEPLAN.


Omvand bevisborda

Ätstörningar - vårdprogram - Vårdgivare Halland

· LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar  Manual Genomförandeplan SoL Hjälp i hemmet. Sida: 1 (4). Skapad av: Genomförandeplan hittar du längst ned ibland alla andra insatser. Har man gjort detta  Klicka på Avge genomförandeplan, genomförandeplanen skickas nu till handläggaren. 2.3 Rutinbeskrivning.

Granskning av rutinerna för placering i familjehem - Luleå kommun

En genomförandeplan som är skrivskyddad är Lathund 2016-01-05 Sid 12 (12) Lathund Upprätta genomförandeplan BBIC.docx Skapad 2015-11-02 av Caroline Sjöblom Ändrad 2015-11-04 av Helene Sjöholm IT´s a promise IT´s a promise När planen är skickad visas detta med datum och klockslag. 2.1.3 Upprätta flera genomförandeplaner Hjälptext för upprättande av genomförandeplan . Tips för samtal och uppföljning!

Den individuella planen ska omprövas minst en gång om året. Lathund som  Se lathund för Upprätta/Uppdatera genomförandeplan. Word import image. Acceptera den uppdaterade beställningen, genom att klicka på  Uppdaterad 2015-10-01 14:17.