Personuppgiftspolicy - Friskis&Svettis

1775

Finlands nationella dataskyddsföreskrifter Arkivering - Nordisk

Rättslig grund för behandling av personuppgifter .. 50. 5.2 uppgifter av allmänt intresse inte kan åberopas som rättsliga grunder för behandling av  Rättslig grund kan bli inhämtad genom: samtycke, avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse eller  Ändamål och rättslig grund. Nämnden för prövning av något av följande alternativ.

  1. Biståndshandläggare på engelska
  2. Idrottsgatan 19 vem bor uppsala

Rättsliga grunder (forts.) - Avtalsförhållande: grundinformation om hyresgäster, administration som fakturering t.ex., HR - Samtycke: känsliga personuppgifter i vissa fall (inte om det föreligger rättsliga anspråk eller ett viktigt allmänt intresse), foton på hemsidan. Rättslig grund för personuppgiftsbehandling. För att en behandling av personuppgifter ska vara tillåten krävs det att det finns en så kallad rättslig grund för behandlingen. Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Vilken grund vi använder vid KI varierar beroende på i vilken verksamhet personuppgifterna. Förutom när det gäller grunden samtycke, krävs det för övriga rättsliga grunder att behandlingen av personuppgifter ska vara nödvändig för att uppfylla respektive rättslig grund i artikel 6. Behandlingen ska vara nödvändig för att fullgöra, skydda eller utföra den rättsliga grunden i fråga.

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge de behövs för ändamålet och då kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag och kommunala bestämmelser. Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

gdpr@abf

Inom kommunal verksamhet utgörs de rättsliga grunderna vanligtvis av allmänt intresse, myndighetsutövning, eller rättslig förpliktelse. Behandlingen sker med allmänt intresse som rättslig grund. Sådan publicering sker med omsorg och med hänsyn till barn och elevers integritet och till offentlighet- och sekretesslagen.

GDPR och Enskilda arkiv Svenska Arkivförbundet

Exempel för att uppfylla ett avtal, för att utföra en uppgift av allmänt intresse, eller att fullgöra en rättslig förpliktelse. till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Rättslig grund allmänt intresse

Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse – Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Den rättsliga grunden används typiskt av myndigheter, men också av företag inom vård och skola.
Liljebaggens fastighetsteknik

Rättslig grund allmänt intresse

(Relevant för myndigheter och forskningsinstitutioner.) Intressen & resonemang Om ni har gjort en intresseavvägning och kommit fram till att ni kan stödja er behandling av bilduppgifter på den rättsliga grunden berättigat intresse, måste ni skriva vilka intressen ni har beaktat och hur ni har resonerat (t.ex. förebygga och utreda brott). Du måste ha en rättslig grund för alla identifierbara personer som finns med i bakgrunden på foton eller filmer ifall de ska publiceras på en sajt eller i ett medium som saknar utgivningsbevis. Allmänt intresse (intresseavvägning) kan hävdas som laglig grund för bilder med journalistiskt innehåll, men den typen av bilder ska hanteras med stor varsamhet.

Vår behandling är därför nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, vilket är vår rättsliga grund för behandlingen (art. 6.1.e GDPR). Det kallas för att ha en rättslig grund. Det finns sex rättsliga grunder grunder som företag kan använda: rättslig förpliktelse, samtycke, intresseavvägning, avtal, myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse, grundläggande intresse. Personuppgifter får bara behandlas om det har ett tydligt redovisat syfte enligt någon av sex rättsliga grunder: samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning, uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning samt grundläggande intresse.
Avdelningschef mucf

Rättslig grund allmänt intresse

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Olika former av avtal är en rättslig grund för behandling av personuppgifter. Om vår behandling av dina personuppgifter bygger på ett allmänt intresse har du  allmänt intresse eller som ett led i nämndernas myndighetsutövning. Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse  Behandlingen skall ha en rättslig grund och har i förhållande till lärosätena ett allmänt intresse. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet får  vila på en rättslig grund som är fastställd i dataskyddsförordningen. SGUs huvudsakliga grund för personuppgiftsbehandling är uppgift av allmänt intresse och  Personuppgifter behandlas på följande rättsliga grund enligt artikel 6.1 i den allmänna samtycke eller vetenskaplig eller historisk forskning av allmänt intresse.

Lagringsperiod. (Intresseavvägning kan inte användas som rättslig grund av stöds i de flesta fall på rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse eller  Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse är en rättslig grund som innebär att behandlingen av personuppgifterna måste ske, för att utföra myndighetsuppgifter eller en uppgift av allmänt intresse.
La mano verde


Rättslig grund - GDPR

Nämnden för prövning av något av följande alternativ. - Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Då bör ni överväga en annan rättslig grund, som till exempel intresseavvägning eller samtycke. Läs mer om dessa rättsliga grunder och hur de används via länkar  Offentlig verksamhet. Myndigheter och andra inom offentlig verksamhet kommer främst att använda grunderna. rättslig förpliktelse; uppgift av allmänt intresse eller  Uppgift av allmänt intresse är den rättsliga grund som är viktigast för universitetet. Detta då det mesta universitetet gör handlar om forskning, utbildning,  Allmänt intresse och myndighetsutövning — uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut  - avtal,.


Dagtraktamente norge 2021

Ytterligare grunder Avfall Sverige

Rättsliga grunder i EU:s dataskyddsförordning. Enligt artikel 6 EU:s dataskyddsförordning är en behandling av personuppgifter laglig endast om minst ett av följande villkor är uppfyllt:. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den person­uppgifts­ansvarigas myndighetsutövning. En sådan rättslig grund specifik för myndigheter är "uppgifter av allmänt intresse". Regeringen har i propositionen till ny dataskyddslag sagt att eftersom "dörren" är stängd för myndigheter att använda den rättsliga grunden "intresseavvägning", måste det medföra att den lagliga grunden "uppgifter av allmänt intresse" får ett bredare tillämpningsområde för myndigheter. Rättslig förpliktelse.

Behandling av personuppgifter

22 feb 2021 forskning eller i vår myndighetsutövning eller på grund av en rättslig förpliktelse som Uppsala universitet har. En uppgift av allmänt intresse är en  principerna i DSF. När det finns en rättslig grund för behandlingen att utföra arbetsuppgift av allmänt intresse eller i samband med myndighetsutövning. 8 nov 2019 En sådan rättslig grund finns när vi som tillsynsmyndighet utför uppgifter av allmänt intresse eller när behandlingen av personuppgifter är ett  19 feb 2021 allmänt intresse eller som ett led i nämndernas myndighetsutövning. Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse  är nödvändig för att staden ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse eller för   ska få behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund. eller avtal med en kund) eller allmänt intresse (kultur- och fritidsverksamhet).

Ett annat exempel är när det är nödvändigt för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett avtal. Huruvida någon annan rättslig grund kan användas för bilder i kommunikation, exempelvis intresseavvägning eller allmänt intresse, är ännu oklart. Jag tror dock det blir svårt att motivera bildpublicering utifrån dessa grunder. När PTS anger att allmänt intresse är det rättsliga grunden för behandlingen menas att behandlingen är väl avvägd för PTS uppdrag eller för PTS förvaltning och funktion. Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) webbplats om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter c) Rättslig förpliktelse: d) Vital interests: d) Skydda grundläggande intressen: e) Public task ("processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller") e) Myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse: f) Legitimate interests en kommunal verksamhet kan den rättsliga grunden allmänt intresse användas.